قابل توجه کاربران محترم
با توجه به محدودیت فضای ذخیره سازی مرکز داده استان تمامی ایمیل های با طول عمر بیشتر از یک سال از تاریخ دوشنبه 1399/05/13 و بصورت خودکار از سیستم حذف خواهند گردید.خواهشمند است تمهیدات لازم صورت پذیرد.
Outlook
Show password
sign in